ท่าเรือบางเบ้า

ท่าเรือบางเบ้า หรือหมู่บ้านชาวประมง

ตลาดในชุมชนบางเบ้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ลักษณะตลาดเป็นสะพานทางเดินระยะทางยาวพอสมควร

ริมสองข้างทางมีร้านค้าเรียงรายไปตลอดทาง ทั้งร้านอาหาร ร้านของฝาก ร้านกาแฟ สินค้าในชุมชน และเครื่องนุ่งห่ม

ที่ปลายสะพานมีศาลานั่งพักรับลมทะเล และไฮไลท์ของที่นี่คือ ประภาคารสีขาวที่นักท่องเที่ยวต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นอกจากนี้แล้ว ที่บางเบ้ายังเป็นท่าเรือที่จะพานั่งท่องเที่ยวไปดำน้ำเกาะต่างๆอีกด้วย

Visitors: 1,353