ร่มไม้ชายเล อาหารทะเลบ้านๆ

ร่มไม้ชายเล อาหารทะเลบ้านๆ

ร้านร่มไม้ชายเล เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่พวกเรา U2T ไปทุกครั้ง ต้องไปทาน

ด้วยรสชาติที่เป็นชาวเลแท้ๆ รวมถึงบรรยากาศยามเย็น พระอาทิตย์ตก รับรองสมคำล่ำลือ

Visitors: 1,352