วัดวัชคามคชทวีป

วัดวัชคามคชทวีป (วัดสลักคอก)

ประพาสครั้งที่ 7 พ.ศ.2427 เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองตราด ในวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ราวเดือนกุมภาพันธ์
เสด็จประทับอยู่ ณ เขตเมืองตราดเป็นเวลา 4 ราตรี วันรุ่งขึ้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองจันทบุรีและกลับกรุงเทพมหานคร
ในการเสด็จเกาะช้างครั้งนี้ พระองค์ทรงพระทับรอยพระบาท เพื่อสร้างพระอุโบสถวัด วัชคามคชทวีป (วัดสลักคอก) ซึ่งปรากฏในพระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองทะเลตะวันออกความว่า
รุ่งขึ้นวัน ๔ฯ๕๓ ค่ำเวลาเช้าลงเรือกระเชียงเรือไฟลากไปที่สลักคอกขึ้นไปตามบ้านพัก
ที่วัดในตำบลนั้นเจ้านายข้าราชการข้างในเรี่ยรายถวายพระราษฎรพากันขอให้เหยียบที่สร้างพระอุโบสถ
ด้วยวัดนั้นยังหามีพระอุโบสถไม่จึงได้รับจะสร้างพระอุโบสถให้ตั้งชื่อว่าวัดวัชคามคชทวีป

 

อ้างอิง : https://www.museumthailand.com/th/763/storytelling/ร.5-ประพาสครั้งที่-7/

 

 

 

 

Visitors: 1,350