สลักคอกซีฟู้ด

สลักคอกซีฟู้ด

เป็นร้านอาหารทะเลที่อยู่ในพื้นที่สลักคอก ติดกับกิจกรรมนั่งเรือกอนโดนล่า

เบอร์โทรติดต่อ : 087 614 0959

Visitors: 1,350