สะพานแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สะพานแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สะพานแดงสลักเพชร เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีพื้นที่กว่า 400 ไร่

และมีระยะทางการเดินราว 754 เมตร อีกทั้งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามให้รับชมมากมาย

เหมาะกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมสุขภาพ

 
Visitors: 1,352